(for English see below)

Het kantorencluster op Flight Forum wordt de komende maanden getransformeerd naar een fijne groene verblijfplaats. De metamorfose neemt ongeveer 12 weken in beslag en zal 17 april klaar zijn.

De werkzaamheden zullen in 3 fases gebeuren. In de onderstaande kaart kun je de locaties van de verschillende fases bekijken. De fases bestaan elke keer uit dezelfde volgorde van werkzaamheden en elke fase neemt +/- 20 dagen in beslag. Zie de kaart hieronder voor uitleg over de fases en de timing van de werkzaamheden. De eerste fase is deze week afgerond. (lees verder onder de kaart)

Let op: De data zijn een indicatie en kunnen verschuiven als het weer tegen zit.

Update 3 februari - 9 februari: werkzaamheden kantorencluster 

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de eerste fase van de groene metamorfose. Er is heel veel asfalt verwijderd en het afwateringsysteem is geplaatst voor de gebouwen van Tribes, ND Group, Regus en Deloitte/AKD. Deze week worden de plantvakken afgewerkt. Bomen en planten worden eind maart geplant.

Op 10 februari starten de werkzaamheden van fase 2 tussen de gebouwen van Comfort Zone en Mazars en voor het Holiday Inn hotel. Ondanks de werkzaamheden bij het hotel staan de foodtrucks gewoon op de vertrouwde locatie voor je klaar.

-----------------------------

FASE 1 | 13 januari - 7 februari

Maandag 13 januari starten de werkzaamheden van de ‘groene metamorfose’ voor de gebouwen van Tribes en Deloitte/AKD. Dit zal ongeveer 20 dagen in beslag nemen. De werkzaamheden leiden onvermijdelijk tot enige overlast. We doen uiteraard ons best om dit zoveel mogelijk te beperken. Te allen tijde zijn de ingangen en de nooduitgangen bereikbaar. 

Werkzaamheden
Vanaf 13 januari wordt er gestart met het uitzagen van het asfalt en het verwijderen van verhardingen. Dit zal ongeveer een week duren. Vanaf maandag 20 januari gaan de grondwerkzaamheden van start ten behoeve van de riolering en het afwateringsysteem. Vanaf 27 januari zullen de plantvakken worden afgewerkt, na deze week zullen de grootste werkzaamheden voor het pand gereed zijn. Bomen en planten worden eind maart overal tegelijkertijd gepland.
Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar parkmanager@flightforum.nl.

PLANNING WORK GREEN METAMORPHOSIS

The office cluster at Flight Forum will be transformed to a nice green residence with places to work, have lunch, walk or relax in the coming months. The metamorphosis takes about 12 weeks and will be ready on April 17.

The works will happen in 3 phases. In the map below you can view the locations of the different phases. The phases consist of the same order of work each time and each phase takes +/- 20 days. See the map below for an explanation of the phases and the timing of the works. Note: The data is an indication and may change if the weather is bad. Phase 1 is done this week. (read more details below the map) 

Update 3 Februari - 10 Februari 

A lot of work has been carried out in recent weeks on the first phase of the green metamorphosis. A large amount of asphalt has been removed and the drainage system has been installed for the Tribes, ND Group, Regus and Deloitte/AKD buildings. The planting areas will be completed this week and trees and plants will be planted at the end of March.

Phase two of the works, between the Comfort Zone and Mazars and in front of the Holiday Inn hotel, will begin on 10 February. Despite works taking place in front of the hotel, the food trucks will still be waiting for you in the same place.

PHASE 1 January 13 - February 7

On Monday, January 13, the work of the 'green metamorphosis' will start for the buildings of Tribes and Deloitte / AKD. This will take approximately 20 days. The work inevitably leads to some inconvenience. We naturally do our best to limit this as much as possible. The entrances and the emergency exits are accessible at all times.

Activities
Starting on January 13, the asphalt cutting and the removal of paving will start. This will take approximately a week. From Monday, January 20, the ground works will start for the sewerage system and the drainage system. The planting sections will be finished from January 27, after this week the largest work for the building will be ready. Trees and plants are planned everywhere at the same time at the end of March.
Do you have a question? Send an e-mail to parkmanager@flightforum.nl.