Recycling

Coolrec is recycler van afgedankte elektrische en elektronisch apparaten, plastics en non-ferro metalen, en leverancier van hoogwaardige herwonnen grondstoffen. Met ons netwerk van 8 locaties in 4 landen zijn we een toonaangevende partij in Europa. We zijn onderdeel van de Van Gansewinkel Groep en hebben als motto ‘Waste no more'. 

Dit motto sluit aan bij het idee van de circulaire economie. Dat is een geheel ander perspectief dan dat van de lineaire economie die we van oudsher kennen. Hierin worden producten na hun levenscyclus vernietigd. Daarmee gaan waardevolle grondstoffen verloren. Dumping zorgt bovendien voor ecologische schade (denk aan de plastic soep in de oceanen), terwijl vernietiging via CO2-uitstoot bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Het gaat dus daadwerkelijk verder dan het traditionele recyclen, waarbij de nadruk vandaag is verschoven van grove scheiding naar ketenoptimalisatie.

COOLREC
Flight Forum 240
5657 DH Eindhoven

+31 (0)40 85 17 300
sales-nl@coolrec.com
coolrec.nl