Expat services

BISIS is een consultancy voor Global Employability en Human Relocation Management. Het bureau adviseert, bemiddelt en begeleidt, hoger- en kader- personeel bij uitzending naar het buitenland en terugkeer naar het eigen land. BISIS bereidt de uit te zenden mensen terdege voor op een snelle integratie en wijst hen mede de weg in het land van bestemming. Daarbij blijft BISIS de werknemer en het gezin, gedurende het gehele verblijf in het buitenland, op afstand begeleiden en blijft zo "a good basis when abroad".

BISIS consultancy
Flight Forum 3830
5657 DX Eindhoven 

+31 (0)40 23 53 500
info@bisis.com
bisis.com