26/09

Denk mee met het nieuw pleinontwerp!

Op 28 september vindt er een actie plaats op het centrale plein van het kantorencluster. Er wordt gezocht naar ideeën voor de herinrichting van het plein. Alle betrokkenen van Flight Forum worden op het plein uitgenodigd om mee te praten. Het plein heeft vooralsnog de naam ‘centrale plein van het kantorencluster’. Ook input voor een nieuwe naam is welkom. Van 11:30 tot 13:30 met gratis soep!

Diegenen die op 28 september niet aanwezig zijn tijdens de actie kunnen hun input indienen bij Jesse Poppema middels j.poppema@flightforum.nl.

 

Help us with the new central square design!

An event will take place on 28 September in the central square of the office cluster. We are looking for ideas for the redesign of the square. All people involved in Flight Forum are invited to the square to join in the discussions and share their ideas. The square is currently known as the ‘central square of the office cluster’. All input for a new name is also very welcome. From 11:30 to 13:30 with a free cup of soup!

Those who cannot be present during the event on 28 September can submit their input to Jesse Poppema via j.poppema@flightforum.nl.

Unieke plek met internationale allure

Businesspark Flight Forum biedt een unieke plek om zaken te doen. De architectuur, goede bereikbaarheid en inpassing in de groene omgeving zorgen voor internationale allure. De ligging in Brainport Eindhoven Regio, de ‘slimste regio van de wereld’ biedt bovendien toegang tot en aansluiting met het unieke high tech ecosysteem: van research & development tot en met productie en dienstverlening. De symbiose van business (diverse bedrijven) en park (landelijk gebied) werkt uitstekend. Op het Businesspark Flight Forum is het goed toeven!

Elies Lemkes-Straver, algemeen directeur ZLTO

Prachtige plek waar ondernemers elkaar tegenkomen

Flight Forum is een prachtig businesspark waar ondernemers niet alleen prima kunnen doen waar ze goed in zijn, maar waar ondernemers elkaar ook regelmatig tegenkomen. Dat is niet alleen zo in het bestuur van de stichting die gericht is op het parkmanagement, maar ook tijdens bijeenkomsten van het Ondernemerscontact Eindhoven Airport (OKEA). Wie op Flight Forum zijn bedrijf heeft, kan zich aansluiten bij OKEA en zo netwerken met andere ondernemers. Een extra pluspunt!

Hans-Bart Olijhoek, operations director Viggo en voorzitter Ondernemerscontact Eindhoven Airport (OKEA)

Optimaal gebruikscomfort door korte lijnen

Het Flight Forum concept voor gebiedsbeheer kent vele pluspunten: een vast aanspreekpunt, korte lijnen en uiteindelijk ook optimaal gebruikscomfort. Flight Forum is wat dat betreft luxe vergeleken met andere bedrijfsterreinen in Eindhoven. Een mooi voorbeeld van gebiedsgericht werken.

Paul Smeets, afdelingshoofd beheer openbare ruimte gemeente Eindhoven

Plezierig gebruik leidt tot echte waardecreatie

Schiphol Real Estate gelooft in businesspark Flight Forum. Investeringen in gebieden leiden alleen tot waardecreatie voor het gebied, als mensen met plezier gebruik kunnen maken van het gebied. Dat is gelukt op Flight Forum. Dankzij de groene uitstraling, de bijzondere architectuur en het parkmanagement is Flight Forum een prettig businesspark om te werken. Dat zie je ook terug in het feit dat veel bedrijven al gekozen hebben voor vestiging op Flight Forum.

Nienke Middelbeek, Alianne de Jong en André van den Berg, Schiphol Real Estate