25/09

In gesprek over de toekomst van Flight Forum

For English, see below

Flight Forum is in transitie en ook ons parkmanagement is aan een update toe. We willen een frisse nieuwe stijl van parkmanagement, die beter past bij de actuele vraag, aansluit bij de ambities en zo mogelijk ook financiële voordelen biedt. Flight Forum C.V. is daarom bezig met een voorstel voor (collectieve) voorzieningen, nieuwe activiteiten en een goede omgang met de ingelegde middelen.

Bij deze nodigen we de gebouweigenaren van Flight Forum van harte uit om over dit voorstel met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst is op woensdag 4 oktober van 16.00 uur tot 18:00 uur op het Luchtruim (Flight Forum 120). Persoonlijke uitnodigingen volgen per brief en mail.

Hiernaast gaat Flight Forum CV ook gesprekken organiseren met eigenaren en gebruikers over de totale visie voor de openbare ruimte, nieuwe signing, parkeren etc. We organiseren dit per cluster. In oktober vinden er bijeenkomsten plaats met cluster 1 en met cluster 2. Hierna volgen de bijeenkomsten met de andere clusters. Ook hiervoor wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd.

 

Flight Forum is in transition and our park management is also in need of updating. We want a fresh new style of park management that is better suited to the current demand, matches our ambitions and also offers financial advantages. Flight Forum C.V. is therefore working on a proposal for (collective) facilities, new activities and a good way of dealing with the resources in place.

We are hereby pleased to invite the Flight Forum building owners to discuss this proposal with each other. The meeting will take place on Wednesday 4 October from 16:00 to 18:00 at the Luchtruim (Flight Forum 120). Personal invitations will follow by letter and email.

In addition, Flight Forum CV will also organise meetings with owners and users to talk about the total vision for the public spaces, new signing, parking etc. These meetings will be organised per cluster. The meetings with cluster 1 and cluster 2 will take place in October, and meetings with the other clusters will follow. Once again, personal invitations will be sent for these meetings.

Unieke plek met internationale allure

Businesspark Flight Forum biedt een unieke plek om zaken te doen. De architectuur, goede bereikbaarheid en inpassing in de groene omgeving zorgen voor internationale allure. De ligging in Brainport Eindhoven Regio, de ‘slimste regio van de wereld’ biedt bovendien toegang tot en aansluiting met het unieke high tech ecosysteem: van research & development tot en met productie en dienstverlening. De symbiose van business (diverse bedrijven) en park (landelijk gebied) werkt uitstekend. Op het Businesspark Flight Forum is het goed toeven!

Elies Lemkes-Straver, algemeen directeur ZLTO

Prachtige plek waar ondernemers elkaar tegenkomen

Flight Forum is een prachtig businesspark waar ondernemers niet alleen prima kunnen doen waar ze goed in zijn, maar waar ondernemers elkaar ook regelmatig tegenkomen. Dat is niet alleen zo in het bestuur van de stichting die gericht is op het parkmanagement, maar ook tijdens bijeenkomsten van het Ondernemerscontact Eindhoven Airport (OKEA). Wie op Flight Forum zijn bedrijf heeft, kan zich aansluiten bij OKEA en zo netwerken met andere ondernemers. Een extra pluspunt!

Hans-Bart Olijhoek, operations director Viggo en voorzitter Ondernemerscontact Eindhoven Airport (OKEA)

Optimaal gebruikscomfort door korte lijnen

Het Flight Forum concept voor gebiedsbeheer kent vele pluspunten: een vast aanspreekpunt, korte lijnen en uiteindelijk ook optimaal gebruikscomfort. Flight Forum is wat dat betreft luxe vergeleken met andere bedrijfsterreinen in Eindhoven. Een mooi voorbeeld van gebiedsgericht werken.

Paul Smeets, afdelingshoofd beheer openbare ruimte gemeente Eindhoven

Plezierig gebruik leidt tot echte waardecreatie

Schiphol Real Estate gelooft in businesspark Flight Forum. Investeringen in gebieden leiden alleen tot waardecreatie voor het gebied, als mensen met plezier gebruik kunnen maken van het gebied. Dat is gelukt op Flight Forum. Dankzij de groene uitstraling, de bijzondere architectuur en het parkmanagement is Flight Forum een prettig businesspark om te werken. Dat zie je ook terug in het feit dat veel bedrijven al gekozen hebben voor vestiging op Flight Forum.

Nienke Middelbeek, Alianne de Jong en André van den Berg, Schiphol Real Estate